USŁUGI

Celem przeprowadzania wzorcowania przyrządów pomiarowych to uzyskanie wyników wzorcowania zatem pozyskanie informacji pomocnych przy prowadzeniu analiz np. medycznych, badaniach mechanicznych, badaniach chemicznych a także przy podejmowaniu decyzji np. w zakresie ograniczenia liczby wyrobów wadliwych, obniżenia kosztów kontroli i produkcji czy umożliwienia wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w dziedzinach:
Wielkości geometryczne:
W zakresie akredytacji
 • płytki wzorcowe stalowe (0 - 100) mm 
 • przyrządy suwmiarkowe: suwmiarki, wysokościomierze suwmiarkowe, głębokościomierze suwmiarkowe
 • mikrometry: zewnętrzne, wewnętrzne
 • czujniki zegarowe: analogowe, cyfrowe
 • średnicówki: dwupunktowe czujnikowe
 • przymiary: sztywne, półsztywne, wstęgowe, składane
 • głębokościomierze mikrometryczne
 • szczelinomierze
 • transametry
Poza zakresem akredytacji
 • średnicówki trójpunktowe mikrometryczne
 • grubościomierze czujnikowe
 • macki: do pomiarów zewnętrznych, do pomiarów wewnętrznych
 • płaskie płytki interferencyjne
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne
 • wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych
 • kątomierze
 • kątowniki 90° stalowe
Wielkości optyczne
W zakresie akredytacji
 • Spektrofotometry
 • wzorcowe filtry optyczne neutralne
 • wzorcowe filtry optyczne długości fali
Kolorymetria
W zakresie akredytacji
 • Kolorymetry L*, a*, b* (odbiciowe)
 • Spektrofotometry odbiciowe z wyjściem L*, a*, b*

Laboratorium Pomiarowe

SPECTRUM

54-104 Wrocław

ul. Kozia 13a/1a

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.