OFERTA

Wzorcowanie (kalibracja)
Działanie, które polega na ustaleniu relacji pomiędzy wartościami wskazywanymi przez badane urządzenie a wartościami wskazywanymi przez wzorzec. Odbywa się w dwóch krokach:
• krok 1 - ustala się zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami,
• krok 2 - wykorzystuje się tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

USŁUGI

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych:
Spektrofotometry UV-VIS Spektrofotometry odbiciowe z wyjściem L*a*b* Kolorymetry L*a*b* (odbiciowe) Wzorcowe filtry optyczne neutralne Wzorcowe filtry optyczne długości fali Płytki wzorcowe Płaskie płytki interferencyjne Suwmiarki Wysokościomierze suwmiarkowe Głębokościomierze suwmiarkowe Mikrometry zewnętrzne Mikrometry wewnętrzne Głębokościomierze mikrometryczne Transametry Przyrządy czujnikowe Szczelinomierze Macki czujnikowe Grubościomierze czujnikowe Przymiary Kątomierze Kątowniki

Zakres akredytacji

ZAKRES AKREDYTACJILABORATORIUM WZORCUJĄCEGONr AP 139

Certyfikat

Usługi wykonywane przez Laboratorium Wzorcujące Spectrum spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Polityka Jakości

Polityka Jakości Laboratorium Wzorcującego
Celem Laboratorium Wzorcującego Spectrum jest aby wykonywane wzorcowania przyrządów pomiarowych gwarantowały zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. Kierownictwo Laboratorium deklaruje:

- stosowanie zasad dobrej praktyki profesjonalnej podczas wzorcowań
- wysoki poziom jakości wzorcowań
- rzetelne i terminowe wykonywanie wzorcowań
- wykonywanie wzorcowań zgodnie z procedurami wzorcowania i wymaganiami Klienta
- że cały personel wykonujący wzorcowania jest zaznajomiony z dokumentacją dotyczącą jakości i stosuje politykę i procedury w swojej pracy
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu
- ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania
- zachowanie zgodności systemu zarządzania laboratorium z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Laboratorium Pomiarowe

SPECTRUM

54-104 Wrocław

ul. Kozia 13a/1a

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.